Xã An Cơ: Người dân đóng góp nâng cấp đường giao thông nông thôn

Ban CTMT ấp An Thọ, Trưởng ấp và Ban điều hành tổ dân cư tự quản tổ 1 ấp An Thọ, xã An Cơ, huyện Châu Thành vận động nhân dân ủng hộ nâng cấp đường lô tổ 1 ấp An Thọ – xã An Cơ.

Đường lô tổ 1 ấp An Thọ được bê tông khang trang

Công trình nâng cấp đường lô tổ 1 ấp An Thọ có chiều dài 380m, chiều rộng mặt đường 5m, với tổng số tiền 60.000.000 đồng, do người dân trong tổ 1 đóng góp.

Đây là công trình của tổ tự quản số 1 ấp An Thọ tiếp tục thực hiện mô hình “Phát huy vai trò Ban công tác mặt trận, tổ dân cư tự quản trong công tác vận động nhân dân xây dựng, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã An Cơ” năm 2020.

                                                                                    Lê Thị Thùy Linh