Tập hợp ý kiến người dân

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện Tân Châu tiếp xúc với cử tri xã Tân Hiệp

Ngày 5.5.2021, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện Tân Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Hiệp. Tại hội nghị, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh và huyện đã thông qua tóm tắt tiểu sử 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và 3 ứng cử đại biểu HĐND huyện Tân Châu, nhiệm kỳ 2021-2026 ra ứng cử tại xã Tân Hiệp. Các ứng cử viên lần lượt trình bày…Xem thêm

Số: 158 /BC-UBND 06/05/2019 Báo cáo 77_BC trả lời ý kiến Nhân dân quý IV-2018 UBND

77_BC tra loi y kien Nhan dan quy IV-2018 UBND

 Về việc trả lời kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh

 BÁO CÁO Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý III năm 2018

 BÁO CÁO Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý II/2018

 BÁO CÁO Tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý I/2018