Thông tin liên hệ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - TỈNH TÂY NINH
Địa chỉ: Số 1, Đường Nguyễn Thái Học, khu phố 2, phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276.3822267; 3812439, Fax: 0276.38222637
Thư điện tử: mattrantoquoctinh@gmail.com
Nội dung liên hệ: