Nội dung tuyên truyền

Hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR

Hướng dẫn cách sử dụng PC-Covid và quét mã QR   Tư liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1FWoUUdw2fcVu-q5y-5dU5r7-OWLafYPY?usp=sharing Tư liệu hướng dẫn đăng ký mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1X_QjD4UtDN28NBTRk01QinpESiZHoVx2?usp=sharing Tư liệu hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid (gồm tài liệu và video hướng dẫn): https://drive.google.com/drive/folders/1Ce1y0wSdcOBMBMNVBlWWFrtM9gLxHiVZ?usp=sharing   Tư liệu hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa…Xem thêm

AI Ở ĐÂU THÌ Ở ĐÓ TG: Dạ Nguyệt Minh

TG: Dạ Nguyệt Minh   Mẹ ơi ! Mấy bận rày đại dịch liên miên Đã mấy chỗ lây lan, phường trên, xã dưới Người nhiễm phải cách ly, lòng buồn rười rượi Biết là đau nhưng vì xóm, ấp an toàn.   Mẹ và cả nhà ta cùng nhau cố gắng Chịu khó đi, rồi đại dịch sẽ qua mau Không đi ra ngoài thì có đã làm sao Chỉ sức khỏe và an toàn là số một  …Xem thêm