THỊ TRẤN TRẢNG BÀNG: TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT NĂM 2019

Ngày 17.11, thị trấn Trảng Bàng long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu phố năm 2019, với hơn 400 người tham dự.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Trảng Bàng đã làm tốt công tác an sinh xã hội như: vaän ñoäng ñöôïc 1.298 phaàn quaø Tết cho người nghèo, trò giaù 407.600.000 ñoàng; vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 388.640.000 triệu đồng, đạt 353,30% kế hoạch; xây tặng và sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái tổng trị giá 410.000.000 đồng….

Nhân dịp Ngày hội, Ủy ban MTTQ thị trấn Trảng Bàng đã trao tặng 10 phần quà cho các hộ nghèo khó hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng; biểu dương, khen thưởng cho 43 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Hoàng Thái – MTTQVN thị trấn Trảng Bàng