MTTQVN xã Tân Bình: Giám sát công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 19.5, MTTQVN xã Tân Bình, huyện Tân Biên đã tiến hành giám sát UBND xã trong công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19.

Đoàn MTTQ xã làm việc với UBND xã

Theo báo cáo, UBND xã đã tiến hành lập danh sách và cấp phát tiền hỗ trợ cho các đối tượng đợt 1 từ ngày 21/4 – 25/5, đã cấp: người bán vé số 52 trường hợp với số tiền 46.800.000 đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là 21 hộ/10.500.000 đồng. Đợt 2 từ ngày 08/5 đến 13/5/2020, đã cấp: Hộ nghèo 02 hộ, số tiền 2.250.00 đồng, hộ cận nghèo 17 hộ, số tiền 27.750.000 đồng; hộ chính sách 40, số tiền 59.100.000 đồng; bảo trợ xã hội 117 trường hợp, số tiền 171.000.000 đồng. Còn lại 150 trường hợp lao động tự do đã lập danh sách gửi về trên.

Việc lập danh sách và cấp phát tiền hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, chưa có trường hợp nào sai sót.

                                                           Ninh Thị Hương – MTTQVN xã Tân Bình