MTTQVN huyện Châu Thành: Phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

Ngày 18.11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Vinh và xã Hòa Thạnh.

Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến tại xã Phước Vinh

Theo kế hoạch, nội dung lấy ý kiến tập trung đánh giá về sự hài lòng của người dân trong thời gian qua đối với kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; về hình thức lấy ý kiến của người dân được sử dụng bằng cách phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình với tỷ lệ ít nhất 70% số hộ gia đình ở khu dân trên địa bàn xã. Thời gian thực hiện từ ngày 18/11 đến 30/11/2020 sẽ hoàn thành các bước từ khâu phát phiếu đến việc tổng hợp, thẩm định hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới là một trong những điều kiện để làm cơ sở đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại xã Phước Vinh và xã Hòa Thạnh.

Thanh Xuân – MTTQ huyện Châu Thành