BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐÔNG: GIÁM SÁT VIỆC CHI TRẢ TIỀN HỖ TRỢ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Ngày 20.1.2020, Ban Thanh tra nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu giám sát việc UBND xã chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

Giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi

Toàn xã có 4 hộ bị thiệt hại với 954 kg lợn bị thiêu hủy, các hộ đã nhận hỗ trợ thiệt hại với mức 30.000đ/kg (đối với lợn nái và lợn đực) và 25.000đ/kg (đối với lợn con và lợn thịt). Tổng số tiền hỗ trợ là 26.520.000 đồng.

Qua giám sát, các hộ đã đến nhận đầy đủ và hài lòng với mức hỗ trợ để có thể tái chăn nuôi trong thời gian tới.

                                                                       Thùy Linh – MTTQVN xã Thạnh Đông