Ban GSĐTCCĐ xã Thái Bình: Giám sát công trình thi công đường giao thông nông thôn

Ngày 5.11, Ban GSĐTCCĐ xã Thái Bình, huyện Châu Thành tổ chức giám sát việc thi công nâng cấp đường giao thông nông tổ 6 ấp Suối Muồn. Tuyến đường được khởi công ngày 13/7/2020, dự kiến tiến độ thi công 150 ngày sẽ hoàn thành.

Tổng chiều dài tuyến đường 625m, chiều rộng mặt đường 3,5m gồm 2 tuyến: Tuyến chính dài 509m, điểm đầu giao với đường ĐT781 tại Km2+50, điểm cuối giao với đường ĐT781tại km2+150; tuyến nhánh dài 116m, điểm đầu giao với tuyến chính, điểm cuối giao với đường dọc kênh thủy lợi TN17, nâng cấp đường sỏi đỏ lên bê tông tuyến phụ, láng nhựa tuyến chính. Đơn vị thi công Công ty TNHH Thông thuận phát, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn 1.132.504.000 đồng.

 

Tuyến đường đang thi công

Hiện tại, đơn vị thi công đã cán láng mặt bằng và trải đá 0x4 ở 2 tuyến chính và phụ  đảm bảo đúng thiết kế, kỹ thuật. Tuy nhiên, hiện trạng mặt đường ở tuyến nhánh cán láng mặt đường chưa được bằng phẳng, Ban giám sát kiến nghị trực tiếp với đơn vị thi công khắc phục và nhắc nhở tiến độ thi công còn chậm. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo thời gian hoàn thành công trình theo quy định.

                                                                                          Quốc Thái – MTTQVN xã Thái Bình