Ban GSĐTCCĐ phường Hiệp Tân: Giám sát xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo

Ngày 20.10, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành tiến hành giám sát công trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ ông Nguyễn Thành Đức, là hộ cận nghèo, ngụ khu phố Hiệp Định, phường Hiệp Tân.

Kiểm tra thực tế công trình

Căn nhà xây dựng với diện tích 60m2 với tổng số tiền 50.000.000 đồng từ nguồn vốn Quỹ “Vì người nghèo” của phường hỗ trợ, thời gian thi công là 20 ngày.

Qua giám sát, công trình được xây dựng theo thiết kế, vật tư, tiến độ xây dựng đảm bảo thời gian quy định. Căn nhà sẽ được nghiệm thu và tổ chức lễ bàn giao cho hộ nghèo sử dụng trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sắp tới.

Huỳnh Lợi – MTTQVN phường Hiệp Tân