Xã Long Vĩnh: Ra mắt mô hình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tôn giáo

Ngày 18.9, tại Họ đạo Cao Đài xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh tổ chức lễ ra mắt mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tôn giáo”.

Tổ tuyên truyền ra mắt

Tổ tuyên truyền được thành lập gồm 9 thành viên, tổ trưởng là Chủ tịch UBMTTQVN xã, tổ phó là Trưởng Ban Cai quản Họ đạo, Trưởng công an, trưởng các đoàn thể xã và Bí thư, Trưởng ấp, công an viên phụ trách ấp là thành viên.

Tổ tuyên truyền có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tín đồ tôn giáo, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của tín đồ tôn giáo để phản ánh với cấp ủy Đảng, các ngành chức năng xử lý.

Dịp này, xã Long Vĩnh tặng một kệ sách cho Ban cai quản họ đạo dành để tài liệu, sách báo tuyên truyền.

                                                Thu Hà -MTTQVN xã Long Vĩnh