Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23.2.2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, MTTQ các cấp thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành, huyện Châu Thành; các huyện, thị xã còn lại trực tiếp tại điểm cầu của huyện.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được phổ biến nội dung công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Theo đó, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tập trung vào 9 nội dung cơ bản sau: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử (thời gian diễn ra từ ngày 22/2/2021 đến 17 giờ chiều ngày 14/3/2021); kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử (từ ngày 20/3/2021 đến ngày 13/4/2021); giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri (trong khoảng thời gian từ ngày 13/4/2021 đến ngày 23/5/2021); giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử (từ ngày 23/4/2021 đến ngày 13/5/2021).

Trong thời gian diễn ra bầu cử, MTTQ các cấp sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử từ khi triển khai, tổ chức bầu cử đến khi kết thúc cuộc bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử (từ ngày 17/2/2021 đến ngày 30/6/2021).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết, trong công tác bầu cử, MTTQ Việt Nam các cấp có các quyền và trách nhiệm quan trọng như: tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; phối hợp với các cơ quan Nhà nước tổ chức hội nghị cử tri ở cấp xã, các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử; thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh: kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, MTTQ các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử cần bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; giám sát phải có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan, tổ chức liên quan. Phát huy các hình thức giám sát theo quy định của phát luật và vai trò giám sát của Nhân dân, đại diện các tổ chức cùng cơ quan báo chí. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát cần tránh trùng lặp, chồng chéo về thời gian, địa điểm với các đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan có thẩm quyền, gây khó khăn cho địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát hiện những việc làm chưa đúng quy định hay hành vi vi phạm pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải thông tin, phản ánh, kiến nghị kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, khắc phục ngay; hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải được tiến hành kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nội dung và tiến độ theo kế hoạch đã đề ra…

H.Tien