Thị xã Hòa Thành: Giao ban công tác Mặt trận 9 tháng năm 2020

Chiều 18.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận 9 tháng năm 2020, nhằm đánh giá kết qủa hoạt động công tác Mặt trận. Ông Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2020, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã, xã, phường chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hài lòng từ câu 01 đến câu số 10 đạt 95,64%, riêng câu hỏi số 11 sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt 98,66%; triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Trường Đông.

MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 1,6 tỷ đồng, đạt 100,81 % so kế hoạch. MTTQ thị xã, xã, phường phối hợp xây dựng mới 15 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 915 triệu đồng, đã bàn giao 12 căn, sửa chữa 07 căn nhà với số tiền 190 triệu đồng; tổ chức trao vốn hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo mua bán nhỏ lẻ, công cụ sản xuất, cây con giống cho 12 hộ với số tiền 53 triệu đồng.

Trong công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ tiếp nhận ủng hộ với số tiền trên 122 triệu đồng, vận động hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người bán vé số trên địa bàn được 3.050 phần quà, với số tiền 1.036.675.000 đồng và 8 tấn gạo.

Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 9 tháng năm 2020

Công tác giám sát được tăng cường, MTTQ thị xã tổ chức giám sát trực tiếp 06 cuộc: giám sát công tác tiếp dân, nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn; giám sát công tác xét xử của Tòa án Nhân dân thị xã; giám sát công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã; giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị khóa XII đối với Đảng bộ phường Long Thành Bắc; giám sát theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ cho đối tượng được thụ hưởng, hộ khó khăn  phòng, chống dịch Covid-19… Qua giám sát kiến nghị 24 vấn đề và được các ngành, các cấp tiếp thu, đề ra giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thọ đánh giá cao những kết quả đạt dược của hệ thống trong 9 tháng qua, đề nghị Mặt trận Tổ quốc xã, phường cần tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân, tổ chức vận dộng, đăng ký ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo”  năm 2020; phối hợp khảo sát, phúc tra, đánh giá, phân loại ấp, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu toàn diện.

                                                        Thuận Lê