Phường Long Hoa: Hội nghị Ủy ban MTTQVN lần thứ 5, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020

Vừa qua, Ủy ban MTTQVN phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tổ chức chức hội nghị lần thứ 5, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm được sự hướng dẫn của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thị xã Hòa Thành, sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy phường, Mặt trận Tổ quốc phường đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp tổ chức vận động quỹ “Vì người nghèo” được 101,2 triệu đồng/100 triệu đồng, đạt 101%; phối hợp tổ chức chăm lo Tết nguyên đán Canh Tý 2020 cho gia đình chính, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được 543 phần quà, trị giá 195.250.000 đồng.

Trong phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền viên của Mặt trận đến tận hộ dân giải thích cho người dân hiểu về tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch Covid-19 và thực hiện đúng về vùng cách ly dịch bệnh, biện pháp cách ly; những biện pháp quyết liệt của Chính phủ, Bộ Y tế trong việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan để tránh tâm lý hoang mang, lo sợ trong cộng đồng dẫn đến tích trữ hàng hóa gây khan hiếm; phối hợp vận động hỗ trợ cho những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh; tổ chức giám sát việc chi trả theo Nghị định 42 hỗ trợ cho các hộ dân trên bàn trong tình hình dịch Covid-19 số tiền 844.100.000 đồng.

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã trở thành một nề nếp thường xuyên trong công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; ý thức chấp hành pháp luật, quy ước của khu dân cư ngày càng được phát huy, tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn bó.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt và chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đề ra những biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Thành Thắng