MTTQVN XÃ THẠNH ĐỨC: HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LÀM HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chiều 25.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Chương II của Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội-Chính phủ-Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử HĐND

Dự hội nghị có các ông, bà thành viên Ủy ban bầu cử xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội; Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận các ấp; đại diện, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Khương-Ủy viên BTV Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn giới thiệu ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND.

NGUYỄN THANH PHONG