MTTQVN XÃ HÒA THẠNH: TRAO BÒ SINH SẢN ĐỦ 12 THÁNG TUỔI CHO HỘ NGHÈO

Ngày 13.2.2020, Ban thường trực UBMTTQVN xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành tổ chức trao bò sinh sản cho 3 hộ nghèo gồm: gia đình ông Nguyễn Văn Gát, ngụ ấp Cây Ổi, ông Nguyễn Văn Đỡ, ngụ ấp Hiệp Bình và ông Châu Văn Hoàng, ngụ ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh.

Gia đình ông Đỗ Văn Gát và bà Trần Thị Đồng nhận bò

Đây là số bò cái được sinh ra từ lứa bò đầu và nuôi đủ 12 tháng tuổi theo Đề án 01 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh.

THÀNH NHÂN – MTTQVN XÃ HÒA THẠNH