Huyện Tân Biên: Phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 19.5 vừa qua, tại khu dân cư Biên giới Chàng Riệc, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020, tuyên truyền, kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, đoàn viên, thanh thiếu niên cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tham gia trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại địa bàn nơi làm việc, học tập và sinh sống góp phần cải thiện môi trường sống và sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Bà Nguyễn THanh Vân- Chủ tịch MTTQ huyện phát động lế trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Ngay sau lễ phát động, bà Nguyễn Thanh Vân-Thường trực Huyện ủy-Trưởng Ban Dân vận-Chủ tịch UB MTTQVN huyện Tân Biên cùng đại biểu và nhân dân ấp Tân Khai đã ra quân trồng 200 cây dầu tại khu dân cư biên giới Chàng Riệc.

Ngọc Lợi – MTTQVN huyện Tân Biên