Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 9 huyện, thành phố

  • Uỷ ban MTTQ VN thành phố Tây Ninh

* Ông LÊ THẾ HIỀN

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ THÀNH PHỐ TÂY NINH

 L.T.HIEN 2
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Hoà Thành
* Ông TRẦN VĂN PHEN

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN HOÀ THÀNH

Trần Văn Phen HÒA THÀNH
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Trảng Bàng

* Bà NGUYỄN THỊ CHUNG

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN TRẢNG BÀNG

 10
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Gò Dầu

* Ông NGUYỄN VĂN KHẢI

HUYỆN UỶ VIÊN, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN GÒ DẦU

Chú Khải GÒ DẦU_webcamera360_20170424145052_webcamera360_20170425072206
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Tân Biên

* Ông HỒ HÙNG DŨNG

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN TÂN BIÊN

Hồ Hùng Dũng TÂN BIÊN
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Bến Cầu

* Ông HUỲNH VĂN THỨC

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN BẾN CẦU

 Huỳnh Văn Thức BẾN CẦU
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Dương Minh Châu

* Ông VÕ VĂN KHỞI

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN DMC

  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Châu Thành

* Ông VÕ VĂN TƯƠI

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN CHÂU THÀNH

 DSCN0776
  • Uỷ ban MTTQ VN huyện Tân Châu

* Ông VÕ QUỐC THẮNG

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ, CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN TÂN CHÂU

 Ảnh chụp Màn hình 2017-04-24 lúc 16.31.14