Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 8.2.2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; ông Võ Đức Trong- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh. 

Đối với cơ cấu đại biểu Quốc hội khoá XV, theo phân bổ của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu của tỉnh Tây Ninh là 6 đại biểu. Trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Dự kiến toàn tỉnh có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 11 người. Trong 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương dự kiến bao gồm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, đại biểu chuyên trách, đại biểu tôn giáo và đại biểu lĩnh vực y tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu biểu quyết thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đề nghị Trung ương xem xét cho Tây Ninh có thành phần lĩnh vực ngành Luật tham gia ứng cử vào đại biểu Quốc hội khoá này (thay cho đại biểu lĩnh vực y tế) để thuận lợi hơn trong công tác làm luật.

Cùng ngày, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Đối với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 52 đại biểu. Theo đó, dự kiến toàn tỉnh có 16 đơn vị bầu cử (bằng số đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021). Dự kiến, tổng số người được giới thiệu ứng cử là 99 người với đầy đủ cơ cấu theo quy định (cơ cấu người ứng cử là nữ đạt 47,1%).

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu cơ bản thống nhất với cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Với các ý kiến mà đại biểu đặt ra như cần xem xét đưa vào cơ cấu bầu cử đợt này thành phần thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, người cao tuổi tham gia HĐND cấp tỉnh để phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi, giới văn nghệ sĩ tỉnh nhà… đều được tiếp thu, giải trình làm rõ tại hội nghị. 

H.Tien