Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2020

Ngày 10.2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ trọng tâmcông tác Mặt trận trong năm 2020.

Chủ trì hội nghị có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh có Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2020 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải có nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, trước mắt toàn hệ thống cần tiếp tục chung tay, chung sức cùng với Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan đẩy mạnh công công tác tuyên truyền, vận động, kiểm soát dịch Corona, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX để hoạt động của Mặt trận phải gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2020, đặc biệt là việc kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý,MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động để tạo điểm nhấn trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tế, tập trung vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các cấp phải chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình nhân dân không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước những sự việc phức tạp, kéo dài diễn ra trên địa bàn; tiếp tục thực hiện việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã quán triệt Quy định 212-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 77-CV/TW ngày 21/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt các chuyên đề về: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay; thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài;tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai thi đua công tác Mặt trận năm 2020.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố ký kết thi đua năm 2020

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp cho biết, năm 2020 MTTQ tỉnh Tây Ninh làm Cụm trưởng Cụm thi đua Đông Nam bộ, đề nghị MTTQ các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm những nội dung công tác Mặt trận mang lại hiệu quả thiết thực; tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chào mừng đại hộiđảng các cấp; nắm tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và đại hội XIII của Đảng;

Chủ tịch Nguyễn Văn Hợp nhấn mạnh:Năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020), đề nghị MTTQ các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân…

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Hợp cho rằng hiện nay Trung ương, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, MTTQ các cấp cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020 với các nội dung về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Mặt trận.

Tiến Hưng