Văn bản hướng dẫn

 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo thông qua Chương trình Ngôi nhà Đại đoàn kết”

 Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017)

 Đề án Hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 – 2020

KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ “Vì người nghèo” với Chủ đề “Triệu trái tim – Một tấm lòng” năm 2016

Thực hiện Thông báo số 318-TB/VPTU ngày 19/10/2016 của Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương tổ chức đêm văn nghệ vận động Quỹ “Vì người nghèo” và trên cơ sở Kế hoạch số 166/KH-MTT-BTT ngày 15/9/2016 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh về việc phối hợp tổ chức Đêm văn nghệ nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 – 18/11/2016, Ban…Xem thêm

 Kế hoạch phối hợp tổ chức Tháng cao điểm vận động Quỹ “Vì người nghèo” (Từ 17/10 đến 18/11/2016)