Tuyên truyền

 TÀI LIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

 ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7/2018

 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

  Bài nói chuyện gắn bó xuyên suốt với tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

 Những điểm mới quan trọng của Luật nghĩa vụ quân sự 2015

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

Sáng hôm nay ngày 12/6/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% và Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.   Luật An ninh mạng 2018 được trình Quốc hội thông qua bao gồm 07 chương, 43 điều (so với Dự thảo trước đây đã giảm 4 điều). quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã…Xem thêm

Tỉnh táo nhận diện những ý kiến “mập mờ đánh lận con đen”

Quan tâm đến vận mệnh đất nước là quyền, nhu cầu chính đáng của mỗi người dân; đồng thời đó cũng là một trong những biểu hiện của tình yêu Tổ quốc. Nhưng sự quan tâm, tình yêu đối với đất nước chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân tham gia phản biện, đóng góp ý kiến cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, thái độ chuẩn…Xem thêm

 Thể lệ cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020

 LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC