Nội dung tuyên truyền

Kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Cập nhật ngày: 10/10/2019 – 18:35 Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta lựa chọn và khẳng định trong các Văn kiện của Đảng từ mùa Xuân năm 1930, được bổ sung, phát triển qua 12 kỳ Đại hội và là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, nhất quán, trong hành trình đi tới mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân…Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG DỊP TỔ CHỨC NGÀY HỘI “ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” NĂM 2019 (Kèm theo Hướng dẫn số 01 /HD-MTTW-BTT, ngày 25/9/2019)

Tuyên truyền về lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của Mặt trận trong thời kỳ mới – Trải qua 89 năm ra đời và phát triển, với nhiều tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt…Xem thêm

Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh 1930-2010

  CHƯƠNG MỞ ĐẦU TÂY NINH–VÙNG ĐẤT–CON NGƯỜI   I. ĐỊA LÝ, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TÂY NINH QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ Giữa thế kỷ XVII, Tây Ninh còn là vùng đất hoang vu rừng rậm và nhiều thú dữ. Gần nữa thế kỷ Trịnh – Nguyễn phân tranh (1627-1672), làm cho đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ. Nhiều người phải bỏ làng quê tìm đến các vùng đất mới, xa lánh mọi thảm họa, bất…Xem thêm

CAU HOI CUOC THI TIM HIEU MTTQVN (hoan chinh 1)

GIOI THIEU LUAT TO CAO

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 – 7/01/2019)

 Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao