Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tân Biên: Khai mạc phiên chợ Hàng Việt về nông thôn

Tối 9.10, phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” chính thức khai mạc tại Khu lễ hội – đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên. Đến dự có ông Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Công thương. Phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” là chương trình do Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Tân Biên cùng Trung…Xem thêm

Khảo sát thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 9 tháng năm 2017

Trong 02 ngày 3 và 4.10, Ban Chỉ đạo “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh khảo sát kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 9 tháng năm 2017 tại các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu, Tân Châu và Dương Minh Châu. Theo báo cáo, các huyện đều chủ động tham mưu với Huyện ủy ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, xây dựng…Xem thêm

 Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Ban Chỉ đạo Trung ương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” kiểm tra công tác triển khai thực hiện cuộc vận động tại Tây Ninh

Sáng ngày 24.11.2016, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ Trưởng Bộ Công thương, Phó Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đến làm việc tại tỉnh Tây Ninh về thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua. Tham dự có ông Dương Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Huỳnh Văn Quang – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban Chỉ…Xem thêm

KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016

  KẾ HOẠCH Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016   Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-MTTW-BCĐTWCVĐ ngày 18/9/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” về việc triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2015 và định hướng 2016, Công văn số…Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Tây Ninh   BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG TỈNH TÂY NINH   – Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Thông báo Kết luận số…Xem thêm