MTTQ THỊ TRẤN DƯƠNG MINH CHÂU GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT CÔNG

Ngày 13.6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị trấn Dương Minh Châu tổ chức giám sát UBND Thị trấn về công tác quản lý đất công, đất công ích trên đại bàn thị trấn Dương Minh Châu.

Bà Nguyễn Thị Thắng – Chủ tịch MTTQ Thị trấn phát biểu kết luận buổi giám sát

Tổng diện tích đất công trên địa bàn do UBND Thị trấn quản lý là 59.718,4m2, với 14 khu đất, tập trung ở 04 khu phố. Tổng diện tích đất tự nhiên là 496,5 ha, số đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 364,94 ha/496,5 ha chiếm 73,5% tổng diện tích tự nhiên.

UBND thị trấn đã thực hiện tốt công tác quản lý đất công, đất công ích trên địa bàn, lập được danh mục công trình quy hoạch chưa phù hợp. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng kiến nghị một số nội dung: xem xét ban hành văn bản quản lý diện tích lò mổ heo sau lưng chợ; đường 37 – khu phố 4 cần xem lại hồ sơ diện tích đất của các hộ dân, sau khi giải phóng mặt bằng, thi công đường, nhà nước có đền bù hay không để tiếp tục xin chủ trương thực hiện các bước tiếp theo.

Thanh Huyền – MTTQ thị trấn DMC