Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Sơn khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 29.3.2024, tại Hội trường UBND phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Viện Nam phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự đại hội có bà Nguyễn Ngọc Nga – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh; ông Lữ Thanh Tùng – Thành ủy Viên – Bí thư Đảng ủy phường; ông Lương Văn Có – Phó Bí thư – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã; đại diện chi ủy, chi bộ và 100/120 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Bà Nguyễn Ngọc Nga – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh trao lẵng hao chúc mừng đại hội

Tại Đại hội Đoàn chủ tịch đại hội báo cáo tổng kết công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 – 2024, mục tiêu chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nimnh Sơn nhiệm kỳ 2024 – 2029; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Mặt trận và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ninh Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo tổng họp ý kiến đống góp dự thảo văn kiện đại hội Mặt trận Tổ quốc phường Ninh Sơn, nhiệm kỳ 2024 – 2029; dự thảo văn kiện đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kết quả 100% đại biểu có mặt tham dự đại hội thống nhất biểu quyết các văn kiện Đoàn chủ tịch trình đại hội.

Đại hội đã tổ chức hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận phường khóa mới gồm 33 vị, cử 10 đại biểu tham gia đại hội đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cũng tại phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hiệp thương cử các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường. Kết quả các cuộc hiệp thương đại hội thống nhất 100% với các danh sách Đoàn chủ tịch, Ùy ban Mặt trận khóa mới thông qua, đúng theo đề án nhân nhân sự mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thông qua và được Đảng ủy phường và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tây Ninh phê duyệt.

Các vị ủy viên MTTQVN phường nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội

Nhân dịp Đại hội đã khen thưởng cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 và tặng quà lưu niệm cho 04 vị là ủy viên nhiệm kỳ 2019 – 2024, thôi tham gia khóa mới, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Mỹ Châu – MTTQ Việt Nam phường Ninh Sơn