Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 28.3 tại hội trường Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Gia Lộc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Bà Nguyễn Thị Đài Loan – Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường trao lẳng hoa chúc mừng đại hội

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Hải – Thị ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng; bà Nguyễn Thị Đài Loan – Thị ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường, Lãnh đạo UBND cùng với các ban ngành đoàn thể phường, đại diện các chi bộ 5 khu phố và 100/100 đại biểu chính thức.

Đại hội đã thông qua báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động của UBMTTQVN phường nhiệm kỳ 2024-2029; báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban thường trực và Ủy ban MTTQVN phường Gia Lộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội MTTQVN phường, văn kiện Đại hội MTTQVN thị xã và góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQVN và các báo cáo tham luận. Kết quả 100% Đại biểu thống nhất các Văn kiện.

Khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024

Đại hội lần này đã bầu ra 30 Ủy viên Ủy ban MTTQVN khoá XI, cùng các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực và bầu ra đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQVN thị xã gồm có 09 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Dịp này, đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024.

Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN khoá XI nhiệm kỳ 2021-2024 ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ mới với tinh thần “Đồng thuận – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển” Ủy ban MTTQVN phường Gia Lộc tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận khu phố trong công tác vận động, tuyên truyền tập hợp các tầng lớp nhân dân để tạo được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình hành động đã đề ra.

                             Đặng Cường – MTTQ VN phường Gia Lộc