Xã Tân Phong: Hội nghị lần thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 29.7, UBMTTQVN xã Tân Phong, huyện Tân Biên tổ chức hội nghị lần thứ 6, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Út – Phó chủ tịch UB MTTQVN huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBMTTQVN xã Tân Phong phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, học tập trong đối tượng Mặt trận và nhân dân về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 54 cuộc có 2.131 lượt người dự. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ cùng các đoàn thể đã vận động nhân dân dặm vá 5 tuyến dài 4785 m và làm mới 3 tuyến, dài 1.695m, tổng số tiền 73 triệu đồng; vận động thực hiện công trình thắp sáng đường quê 2 tuyến đường chiều dài 1500 m với 37 bóng, kinh phí 23,7 triệu đồng.

Hoạt động chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người nhiểm chất độc da cam, gia đình khó khăn được triển khai thường xuyên, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Trong 6 tháng qua, UBMTTQVN xã đã phối hợp vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 133.800.000 đồng, đạt 120,87, xây tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết giá 105.000.000 đồng.

Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, MTTQ xã phối hợp với UBND xã vận động 100 phần quà với số tiền 40 triệu đồng và 1 tấn gạo cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và người bán vé số lẻ bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19; giám sát việc cấp phát tiền hỗ trợ cho hơn 500 lượt người có công và thân nhân người có công, đối tượng hưởng trợ cấp BTXH, hộ nghèo và hộ cận nghèo, người bán vé số lẻ bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Nguyễn Tri Phương – Chủ tịch UB MTTQVN xã Tân Phong