XÃ SUỐI NGÔ: GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Ngày 3.8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Ngô, huyện Tân Châu tổ chức giám sát công tác chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động mất việc làm và người bán vé số do đại dịch Covid-19 đối với UBND xã. Các đối tượng được hỗ trợ đợt này gồm: 32 người, hỗ trợ 1 triệu đồng/người và 24 đối tượng bán vé số được hỗ trợ thêm 100.000 đồng/người, tổng số tiền hỗ trợ là 34.400.000 đồng.

Người dân nhận tiền hỗ trợ

Qua giám sát, Ban thường trực Ủy ban MTTQVN xã nhận thấy UBND xã chỉ đạo công chức Văn hóa xã hội phụ trách công tác Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả đảm bảo đầy đủ số tiền hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

                                                Viết Cường – MTTQVN xã Suối Ngô