Xã Long Thành Bắc: Giám sát nghiệm thu đường số 29 ấp Sân Cu

Ngày 13.2.2020, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành giám sát nghiệm thu đường số 29 ấp Sân Cu. Đây là tuyến đường giao thông nông thôn trong ấp rất cần thiết cho nhân dân trong việc vận chuyển hàng nông sản với chiều dài 200m, được trải đá 0x4, kinh phí 55 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp.

Ban giám sát kiểm tra mặt đường

Qua nghiệm thu công trình nhận thấy, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã thực hiện đúng theo trình tự các bước như việc giải tỏa lộ đúng 4m, nền hạ được cắt gọt và lu lèn đúng theo thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình thi công lề 2 bên đường có đoạn chưa được thẳng, đề nghị đơn vị sửa chữa, đơn vị thi công cam kết sẽ khắc phục.

Phước Ninh-MTTQVN xã Long Thành bắc