Xã Long Giang: tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra trong hệ thống Mặt trận và tổ chức thành viên

Ngày 10.2.2020, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Long Giang, huyện Bến Cầu tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, phát tờ rơi, khẩu trang y tế miễn phí cho các tổ chức thành viên và Ủy viên UBMTTQVN xã.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Qua tuyên truyền trên, các tổ chức thành viên, Ủy viên sẽ tiếp tục chủ động phổ biến rộng rãi đến từng hội viên, đoàn viên và người thân trong gia đình để chủ động phòng, ngừa dịch bệnh.

                                                Hà Văn – MTTQVN xã Long Giang