XÃ HÒA HỘI: BAN GSĐTCCĐ GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH NHÀ VĂN HÓA ẤP BỐ LỚN

Ngày 20.5, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Hòa Hội, huyện Châu Thành tổ chức giám sát công trình nhà văn hóa ấp Bố Lớn (hạng mục: Hàng rào, cổng, trụ cờ, sân nền, lát gạch). Tổng mức đầu tư 295.960.000 đồng, do Trung tâm Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng công trình huyện Châu Thành làm chủ đầu tư.

Ban Giám sát kiểm tra cửa cổng nhà văn hóa ấp

Đoàn giám sát đã khảo sát toàn bộ công trình vừa hoàn thành xong, nhận thấy đơn vị thi công thực hiện đúng theo qui định của quá trình thi công. Đặc biệt, đơn vị thi công đã khắc phục việc cửa cổng nhà văn hóa ấp còn bị chênh.

                                                          Thúy Dân – MTTQVN xã Hòa Hội