Xã Hòa Hiệp: Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cán bộ Ban công tác Mặt trận, Tổ tự quản.

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, MTTQVN xã sinh hoạt tài liệu hỏi – đáp văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Biên lần thứ XII, và Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV và Chương trình hành động của Đảng ủy xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền, vận động Nhân dân dân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi; tuyên truyền, vận động và phát tờ rơi về mức phí tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Huỳnh Minh Tiến – MTTQVN xã Hòa Hiệp