Xã An Thạnh: Phát gạo miễn phí cho người nghèo

Ngày 21.5, tại trụ sờ UBND xã An Thạnh, huyện Bến Cầu MTTQ phối hợp các tổ chức thành viên xã tiến hành phát gạo miễn phí thông qua máy ATM gạo cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người bán vé số.

Phát gạo cho người dân nghèo

Tổng số gạo phát đợt này là 2 tấn, do Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo: huyện Bến cầu vận động hỗ trợ. Dự kiến sẽ phát trong 3 ngày. Trong ngày phát đầu tiên có 300 người đến nhận với 600 kg gạo được phát.

Trần Thị Vui