Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Sơ kết đánh giá 03 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội (2017-2019)

Ngày 23.12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá 03 năm kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội (2017-2019); triển khai kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Tây Ninh

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị, cùng các Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng; tham dự Hội nghị có đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Tại Tây Ninh, tham dự có ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và 40 đại biểu là thành viên Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, thường trực Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố, thành viên Tổ giúp việc Ban Vận động tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: từ năm 2017 – 2019, Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp và chương trình an sinh xã hội đã nhận được số tiền trên 13.908 tỷ đồng, trong đó ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương trên 126,540 tỷ đồng, qua Quỹ “Vì người nghèo” địa phương trên 3.587 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội tại Trung ương trên 2.000 tỷ đồng, ở địa phương số tiền trên 8.195 tỷ đồng; các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa 110.270 căn nhà; hàng nghìn công trình dân sinh; hàng triệu bệnh nhân nghèo được khám chữa bệnh; hàng nghìn hộ nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất…

Về kế hoạch thăm, tặng quà cho người nghèo dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương sẽ hỗ trợ 3.500 suất quà cho hộ nghèo và 20 suất quà cho cộng đồng nghèo với tổng số tiền 4.445.000.000 đồng. Thời gian tổ chức thăm tặng quà bắt đầu từ tháng 12/2019 đến 20/1/2020.

Riêng tại tỉnh Tây Ninh, qua 3 năm triển khai chương trình hỗ trợ người nghèo đã có đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được: 98.245.000.000 đồng, trong đó cấp tỉnh 27,46 tỷ đồng, cấp huyện 25,3 tỷ, cấp xã 98,24 tỷ. Số tiền vận động đã xây tặng 2.401 căn nhà đại đoàn kết, sửa 204 căn, tổng trị giá 105,9 tỷ đồng; hỗ trợ giống, cây con cho 2.859 hộ nghèo trì giá 28,45 tỷ đồng, hỗ trợ 479 người nghèo trị bện số tiền 727 triệu đồng, hỗ trợ 4.397 học sinh đi học số tiền trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ vốn, quà tặng, hỗ trợ đột xuất khác cho người nghèo trị giá trên 21,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đã phối hợp vận động được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ nhà ở, cây, con giống, vốn sản xuất, chăn nuôi với tổng số tiền trên 1.219 tỷ 589 triệu đồng.

Chăm lo tết cho người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp để thăm, tặng quà người nghèo, các trung tâm bảo trợ xã hội…; phối hợp Sở lao động – Thương binh và Xã hội Tây Ninh chăm lo cho 10.013 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo của tỉnh.

Ngô Phượng