Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh: Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 6.11, tại Căn cứ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020).

Dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Hữu Dũng – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN; ông Phạm Hùng Thái – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Thanh Ngọc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hợp -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Dũng-Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân

Tham dự buổi họp mặt còn có đại diện Ban Công tác phía Nam (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam); các cán bộ Mặt trận Trung ương và địa phương qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long; đại diện các tổ chức tôn giáo trong tỉnh…

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh thay mặt Ban tổ chức đã ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ tỉnh nhà. Theo đó, cách đây 90 năm, ngày 18.11.1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành “Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh”, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Nhiệm vụ của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam là tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen cho các tập thể

Cùng với sự thành lập của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, năm 1944 tại Tây Ninh đã thành lập Mặt trận Việt Minh, tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận động lòng yêu nước của người dân và cùng cả nước đồng khởi, giành độc lập cho đất nước. Từ năm 1977, hệ thống tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã hình thành đến cấp xã. Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã động viên, huy động sức mạnh vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống, ra sức vượt khó khăn, thách thức, góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh nhà, giữ vứng biên giới Tây Nam.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh không ngừng lớn mạnh và trở thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn được củng cố, mở rộng và phát huy mạnh mẽ thể hiện thông qua các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phát động. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả họat động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy lòng yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình và tích cực hưởng ứng. Điển hình như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thật sự đi vào đời sống của nhân dân và đạt được những kết quả thiết thực đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi lễ

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, dưới sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự đồng thuận cả các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế cảu tỉnh phát triển nhanh, toàn diện đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,2% cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất so với cả nước; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đạt kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường và tiếp tục giữ vững ổn định.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Kết quả vận động hỗ trợ người nghèo, 20 năm qua, Tây Ninh đã vận động được hơn 420 tỷ đồng. Thông qua các nguồn lực hỗ trợ, toàn tỉnh đã xây dựng được 24.199 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở. Ngoài ta, còn trợ giúp sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh, khó khăn đột xuất, học sinh nghèo vượt khó với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Thông qua chương trình vận động “Tết cho người nghèo’, hàng năm Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo”, các tổ chức thành viên của Mặt trận đã vận động hàng vạn suất. Từ những nỗ lực trong công tác chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên; sự tích cực ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, đã giúp 6.252 hộ thoát nghèo và gần 9 ngàn hộ thoát cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Hiện nay toàn tianhr tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 10% và không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương.

Cũng theo đại diện UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, MTTQ các các trong tỉnh không ngừng lớn mạnh và trở thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn được củng cố, mở rộng và phát huy mạnh mẽ thể hiện thông qua các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phát động. MTTQ các cấp tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu và kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được. Trong đó, những hoạt động tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của tỉnh, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh nhấn mạnh: Với những kết quả đạt được của Đảng bộ, Nhân dân và hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Tây Ninh, đã khẳng định những thành tựu nổi bật trong việc phát triển kinh tế của tỉnh nhanh, toàn diện; lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp so với cả nước; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 01%, không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được tăng cường và tiếp tục được giữ vững.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, tự hào hơn nữa về lịch sử, Tây Ninh là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là cái nôi của căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến; là căn cứ địa cách mạng Trung ương Cục Miền Nam. Nơi đây, vào ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã được thành lập. Tây Ninh là 1 trong 5 tỉnh trong cả nước có di tích lịch sử của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (Tây Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lai Châu, Quảng Nam). Đây không chỉ là niềm tự hào đối với UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh, mà còn là địa chỉ đỏ để Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cũng như hệ thống Mặt trận khắp cả nước giáo dục truyền thống cách mạng và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Hữu Dũng lưu ý: Tây Ninh là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước theo phương châm “chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, đặc biệt là nước bạn Campuchia.

Bên cạnh đó, để công tác Mặt trận ngày càng hiệu quả, thời gian tới, Tây Ninh cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, thi đua học tập, lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh”.

Dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 6 cá nhân có quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác Mặt trận.

Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen biểu dương 27 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích công tác bảo vệ môi trường; trao thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, đại diện UB.MTTQVN tỉnh Vĩnh Long đã trao 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Lập, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Tiến Hưng