Thành phố Tây Ninh: Đóng góp dự thảo văn kiện Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chiều 22.5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tây Ninh tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ông Nguyễn Tấn Đạt – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì Hội nghị.

Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy; các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các hội quần chúng, đại diện các tôn giáo, dân tộc và Nhân dân tiêu biểu, trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Đạt nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời gợi ý các nội dung trọng tâm cần thảo luận về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới và đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tích cực tham gia góp ý, đề xuất những vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhằm góp phần hoàn thiện văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu đóng góp vào chủ đề đại hội; bài học kinh nghiệm nhiệm kỳ qua; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Một số đại biểu cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cần đánh giá lại việc khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về nông nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; những mặt được và hạn chế của hạ tầng đường giao thông, điện trong nhiệm kỳ qua để tập trung lãnh đạo nhiệm kỳ tới; đánh giá lại hiệu quả phát triển kinh tế trong thời gian qua, chấn chỉnh lại quy hoạch, từ đó lãnh đạo đẩy mạnh phát triển tiềm năng kinh tế ở địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững… Ngoài ra, các đại biểu đề nghị báo cáo chính trị cần đánh giá lại kết quả đạt được, hạn chế của công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng để đưa vào bài học kinh nghiệm, từ đó có giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt hơn giai đoạn tới.

Trên tinh thần nhất trí cao, các đại biểu đã đóng góp 12 lượt ý kiến, chủ yếu bổ sung thêm một số kết quả đạt được về kinh tế, văn hóa, xã hội và phát huy những điểm mạnh đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với dự thảo các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng hội nghị thống nhất 100% không có ý kiến góp ý. Hội nghị thống nhất 100% phương án 2 về mục tiêu cụ thể phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, 2045.

Tấn Dũng