Phường Long Hoa: Quyết tâm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị 2020

Ngày 10.7, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tổ chức Lễ đăng ký xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2020. Tham dự có lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh thị xã, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể phường, Trưởng 4 khu phố và nhân dân trên địa bàn.

ác ban, ngành, đoàn thể ký kết quyết tâm xây dựng phường văn minh đô thị năm 2020

Thời gian qua, hệ thống chính trị từ khu phố đến phường được củng cố, kiện toàn, chính quyền cùng Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phường vận động nhân dân cùng chung sức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường… Đến nay, diện mạo phường có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên, tuyến đường các khu phố khang trang hơn.

Các hoạt động văn hóa, xã hội thu hút đông đảo người dân khu phố tham gia. Nhiều phong trào trên địa bàn phường mang lại hiệu quả tích cực, như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; phong trào xanh – sạch – trật tự; gương người tốt – việc tốt,…

Đến nay, phường có 96% hộ được công nhận gia đình văn hóa, 4/4 khu phố giữ vững khu phố văn hóa, 8/8 trường học trên địa bàn giữ vững đơn vị văn hóa, cơ sở tôn giáo duy trì “Cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh,…

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị, các khu phố trên địa bàn phường cùng ký kết giao ước thi đua thực hiện và quyết tâm đến cuối năm 2020 xây dựng phường Long Hoa thành phường văn minh đô thị.

Thành Thắng