Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Long Giang

Ngày 16.11, tại Khối vận xã, UBMTTQVN xã Long Giang, huyện Bến Cầu đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xã Long Giang năm 2019.

Trao Giấy khen cho các tập thể

Trong năm 2019, MTTQ đã phối hợp vận động Quỹ “Vi người nghèo” được 104.000.000đ (đạt 148,6% chỉ tiêu), đã hỗ trợ kịp thời cho 03 hộ dân bị thiệt hại năng nề do mưa giông, lốc xoáy với tổng số tiền 5.000.000 đồng; trao tặng 06 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ cận nghèo, kinh phí 400 triệu đồng;… Trong năm, xã công nhận 1488 hộ/1556 hộ đạt gia đình văn hóa, 1237/1488 hộ gia đình văn hóa 03 năm liền, 613 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu toàn diện.

Tại Ngày hội, UBND xã khen thưởng cho 04 tập thể và 26 cá nhân điển hình, trong đó có 01 gương về phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” đạt giải khuyến khích tại Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh năm 2019.

                                              Hà văn – MTTQVN xã Long Giang