Năm 2019, Mặt trận Thành phố với quyết tâm hành động vì thành phố Tây Ninh văn minh, thân thiện

Năm 2018, với việc tổ chức triển khai kịp thời các chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Tây Ninh, cùng với việc đeo bám sâu sát phường, xã, Ban Công tác Mặt trận (CTMT), tổ Dân cư tự quản (DCTQ), hoạt động của MTTQ Thành phố Tây Ninh đã mang lại nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo phường Ninh Sơn

Có thể điểm qua một số nội dung nổi trội, như về công tác tuyên truyền, MTTQ Thành phố đã kịp thời phối hợp tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân thông qua các tổ chức thành viên, qua phát động các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, qua hội nghị tiếp xúc cử tri, qua hội nghị MTTQ, họp các tổ dân cư tự quản; trong đó tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận được  214 cuộc, có 6.549 lượt người dự, tuyên truyền lồng ghép trong khu dân cư được 986 cuộc, có 30.490 lượt người dự; đồng thời  MTTQ Thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hệ thống truyền thanh, truyền hình, các trạm phát thanh của xã, phường, ấp, khu phố. cụ thể, MTTQ các cấp thành phố đã viết được 538 tin, bài; trong đó được đăng trên trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh 526 tin, bài, đăng trên Bản tin công tác Mặt trận tỉnh 48 bài, đăng trên  Báo Tây Ninh 12 bài. Quay được 33 chuyên mục “Đoàn kết toàn dân tộc”.  Về xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc, MTTQ Thành phố tổ chức  tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trong cán bộ Mặt trận và lực lượng cốt cán trong đồng bào tôn giáo[1]; phát huy vai trò người tiêu biểu là đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số tham gia các phong trào, các cuộc vận động hết sức hiệu quả.[2] Ngoài ra, MTTQ Thành phố định kỳ 06 tháng còn tổ chức thông tin thời sự cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Thành phố Tây Ninh, để qua đó nắm và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. MTTQ Thành phốcòn duy trì mô hình “Phối hợp vận động Họ đạo cao đài chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó hỗ trợ hàng tháng cho 117 hộ gia đình nghèo, khó khăn của các xã, phường trong Thành phố. Tổ chức cho các tôn giáo thực hiện mô hình điểm “Thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” bước đầu mang lại kết quả tốt. Đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Mặt trận Thành phố đã phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ở ấp (khu phố) đoàn kết tương trợ, giúp cho 90 hộ vay, với số tiền 21,158 tỷ đồng; xây dựng đề án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có điều kiện sản xuất, mua bán nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 góp phần thoát nghèo bền vững, đến nay đã hỗ trợ cho 18 hộ [3] với số tiền  320  triệu đồng; Qua đó góp phần giúp cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để phát triển sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Duy trì quỹ vì người nghèo 2 cấp, trong năm đã vận động được 1.743.788.741đ, đạt 158,53%, đã tổ chức xây tặng 48 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng số tiền 2.955.200.000 đồng, sửa chữa 01 căn trị giá 25.000.000 đồng.

 Phối hợp các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ duy trì “Bếp ăn từ thiện” hàng tháng; vận động các mạnh thường quân  phát cơm chay và bánh mì được 2.700 phần, trị giá thành tiền: 121.500.000đ; hỗ trợ gạo thường xuyên cho 112 hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng tháng được 1.120 phần, trị giá thành tiền: 980.550.000đ; vận động nhân dân ủng hộ 200 ngày công lao động để tu sửa, nâng cấp 1,5km đường giao thông nông thôn; vận động 06 người dân hiến trên 11.591m2, trị giá thành tiền khoảng: 1,584 tỷ; hỗ trợ “ tiếp sức đến trường” cho 81 em học sinh với số tiền 115.000.000 đồng; phối hợp các tổ chức thành viên khám và điều trị miễn phí cho 79.588 lượt người, cấp phát 14.624 thang thuốc, châm cứu miễn phí cho 136 người bệnh nghèo, trị giá thành tiền: 80.971.000đ; vận động hàng ngàn phần quà tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn nhân các ngày lễ, tết.

Về Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” Mặt trận Tổ quốc Thành phố phối hợp Công an, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tham gia sinh hoạt với Ban điều hành của các mô hình như: mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác truy bắt tội phạm ở địa bàn dân cư”, mô hình  “Đội xe ôm tham gia giữ gìn an ninh trật tự ”, mô hình “Vận động Họ đạo cao đài tham gia giữ gìn ANTT”; mô hình “Đồng bào Chăm tham gia giữ gìn ANTT”. Phối hợp tổ chức diễn đàn  “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” có 16 lượt ý kiến với 26 nội dung đóng góp cho lực lượng Công an xã, phường. Qua thực hiện phong trào đã có 05 lực lượng nồng cốt, 13 quần chúng nhân dân được Ban giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng đột xuất có thành tích xuất sắc trong phong trào. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó Mặt trận Thành phố chủ trì giám sát được 4 cuộc, tham gia giám sát 9 cuộc, Mặt trận các xã, phường giám sát được 11 cuộc, tham gia giám sát được 21 cuộc, giám sát qua Ban Thanh tra nhân dân được 63 cuộc, qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng dược 116 cuộc, gần 120 kiến nghị, phản ảnh được các cấp, các ngành tiếp thu, khắc phục hoặc trả lời. Về phản biện xã hội, MTTQ Thành phố phản biện 01 nội dung  “Đề án trang bị camera giám sát an ninh trật tự và giám sát tự động phát hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2018-2022”; xã, phường phản biện 03 nội dung, tất cả mang lại kết quả tốt.

Thành phố Tây ninh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh đang có những bước chuyển động đi lên hàng ngày, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, năm 2019 Mặt trận Tổ quốc Thành phố quyết tâm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì, trong đó chú trọng tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 07/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Chú trong công tác dân tộc- tôn giáo.  Tiếp tục triển khai Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; xây dựng và bồi dưỡng, chăm lo, phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, thăm hỏi, động viên các chức sắc tôn giáo, già làng, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo, chức sắc các tôn giáo nhân dịp các lễ trọng, Tết Nguyên đán. Phối hợp đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” , vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương. Vận động nhân dân thành phố tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; trong đó chú trọng phát huy vai trò các tôn giáo. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Lồng ghép thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng: Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên gắn với việc tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tạo tiền đề phát huy vai trò của MTTQ trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, luôn biết tranh thủ sự lãnh đạo sâu sát của Thành uỷ, cũng như sự hướng dẫn của  MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa MTTQ- các tổ chức thành viên và chính quyền Thành phố, năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm MTTQ Thành phố đã hình thành các nhiệm vụ, phần việc và các giải pháp cụ thể, để năm 2019 hoạt động của MTTQ Thành phố sẽ mang lại những kết quả cao hơn năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Thành uỷ đề ra, xây dựng Thành phố Tây Ninh giàu đẹp, văn minh và thân thiện.

                                                                                      NGUYÊN KHÔI

[1]  -Hình thức triển khai chuyên đề 02 cuộc, số người dự 120

[2] – Họp mặt giao lưu với chức sắc, chức việc nhà tu hành các tôn giáo- dân tộc 2018 của thành phố 01 cuộc, 50 người dự.

[3]– (4 đơn vị: phường 1, phường 3; phường IV, xã Bình Minh)