MTTQVN xã Trường Tây tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử HĐND

Sáng 26.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã giới thiệu, hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực xã đã thống nhất cho 21 cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, Doanh nghiệp, trường học, các ấp giới thiệu 55 người ứng cử, được phân bổ như sau: Đảng ủy 05 người; chuyên trách HĐND xã 01 người; UBND xã 12 người (trong đó lãnh đạo UBND 02 người, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách 9 người); các tổ chức Chính trị xã hội 10 người (MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên mỗi đơn vị 02 người). Ngoài ra, các cơ quan gồm Quân sự, Công an, Doanh nghiệp, y tế, Người dân tộc Khmer, Khối giáo dục, Các đơn vị tổng số 28 người.  

Quang cảnh hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lý Thanh Trà, Bí thư Đảng ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị đối chiếu với cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ, phát huy dân chủ, lựa chọn, giới thiệu những người hội tụ đủ các yêu cầu, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào HĐND xã nhiệm kỳ tới.  

                                         Thanh Hoàng – MTTQVN xã Trường Tây