MTTQVN xã Trí Bình: giám sát việc cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bán vé số, lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Mới đây, Mặt trận Tổ quốc xã Trí Bình, huyện Châu Thành tổ chức giám sát đối với UBND xã về công tác cấp phát kinh phí hỗ trợ cho đối tượng bán vé số, lao động tự do. Tổng số đối tượng được cấp phát đợt này là 177 người với tổng số tiền 117.600.000 đồng. Trong đó, đối tượng bán vé số 66 người, số tiền 6.600.000 đồng (mỗi người nhận 100.000 đồng, trước đây mỗi người đã nhận 900.000 đồng); số người bán vé số được bổ sung là 19 người số tiền 19.000.000. Lao động tự do 92 người, số tiền 92.000.000 đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, UBND đã cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 85 người bán vé số, số tiền 85.000.000 đồng; lao động tự do 92 người, số tiền 92.000.000 đồng; đối tượng chính sách 62 người, số tiền 93.000.000 đồng; hộ nghèo 15 người, số tiền 11.250.000 đồng, hộ cận nghèo 100 người, số tiền 75.000.000 đồng; bảo trợ xã hội 219 người với số tiền 325.700.000 đồng.

Người dân đến nhận tiền hỗ trợ

Việc cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, không trùng, mỗi đối tượng chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất theo quy định. Với số tiền được nhà nước hỗ trợ đã giúp người dân ổn định cuộc sống do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Nguyễn Thị Nhiêu Xuân – MTTQVN xã Trí Bình