MTTQVN xã Thanh Phước: Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Thanh Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 25.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Thanh Phước (khóa XII), nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến dự Hội nghị có 33 vị đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được thông báo phân bổ giới thiệu người ra ứng cử và đại diện lãnh đạo xã Thanh Phước.

Quang cảnh hội nghị

Dự kiến số người ra ứng cử HĐND xã Thanh Phước, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 là 55 đại biểu gồm: Khối tổ chức chính trị: 05 đại biểu; Khối Tổ chức chính trị-xã hội: 10 đại biểu; Tổ chức xã hội: 01 đại biểu; Lực lượng vũ trang: 02 đại biểu; Cơ quan nhà nước: 07 đại biểu; Đơn vị sự nghiệp: 08 đại biểu; Tổ chức kinh tế: 01 đại biểu; Tôn giáo: 01 đại biểu; Khối 08 ấp; 20 đại biểu.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dãn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về quy trình 03 bước giới thiệu người ra ứng cử Đại biểu HĐND xã gồm: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã (từ ngày 20/32021-13/4/2021).

Phạm Văn Hòa – MTTQVN xã Thanh Phước