MTTQVN xã Long Thành Bắc: Giám sát việc cấp phát chế độ chính sách, người có công và tiền tết cho hộ nghèo năm 2020

Ngày 10.2.2020, Ban Thường trực UB.MTTQVN xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành giám sát UBND xã trong việc cấp phát chế độ chính sách và quà tết cho hộ nghèo năm 2020.

Cán bộ lao động – Thương binh xã báo cáo kết quả cấp phát chế độ chính sách và quà tết

Theo báo cáo, UBND xã đã nhận và cấp phát chế độ chính sách cho thương binh, người có công với cách mạng 58 đối tượng số tiền là 11.800.000 đồng; quà của tỉnh 219 đối tượng số tiến là 153.300.000 đồng, hỗ trợ cho 154 hộ nghèo, cận nghèo số tiền 124.600.000 đồng, UBND xã vận động được 764 phần quà trao hết cho hộ nghèo và hộ khó khăn trong dịp tết, trị giá 288.400.000 đồng.

Qua giám sát, UBND xã đã nhận và cấp các chế độ chính sách cho thương binh, người có công với cách mạng và quà tết cho hộ nghèo năm 2020 đúng đối tượng và đầy đủ theo chỉ đạo.

Phước Ninh-MTTQVN xã Long Thành bắc