MTTQVN xã An Bình: Hỗ trợ vốn không tính lãi cho hộ nghèo

Thực hiện mô hình hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, vay vốn không tính lãi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, ngày 5.6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Bình, huyện Châu Thành tổ chức giải ngân vốn hỗ trợ cho hộ nghèo có điều kiện sản xuất, mua bán nhỏ.

Lãnh đạo MTTQVN xã trao vốn hỗ trợ cho các hộ

Qua thực hiện các bước bình xét của Dự án, có 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo trên địa bàn xã được hỗ trợ với tổng số vốn vay là 13.000.000 đồng, hộ nhiều nhất là 5.000.000 đồng, thấp nhất là 3.000.000 đồng.

Số tiền trên được trao cho hộ bà Cao Thị Gọn, bà Trần Thị Lược, cùng ngụ ấp Thanh Bình để làm vốn bán vé số và buôn bán trái cây, hộ ông Lý Thanh Cường, ngụ ấp Thanh An để mua ve chai. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” xã.

Các hộ vay sẽ hoàn vốn lại cho xã trong 2 năm không tính lãi, có thể trả một lần hoặc nhiều đợt.

Thanh Vũ – MTTQVN xã An Bình