MTTQVN huyện Tân Biên: Tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 23.2.2021, Tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị các bước giới thiệu người ứng cử.

Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất, số lượng giới thiệu ứng cử là 56 người, với thành phần, cơ cấu đảm bảo tỷ lệ phụ nữ, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ dân tộc, tôn giáo, tỷ lệ đại biểu HĐND tái cử đảm bảo theo quy định.

Lê Văn Chẩn – MTTQVN huyện Tân Biên