MTTQVN huyện Tân Biên: giám sát việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 20.5, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên do ông Trần Anh Kiệt – Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện làm trưởng đoàn thực hiện giám sát Phòng Kinh tế-Hạ tầng về việc thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhóm đối tượng thuộc nội dung số 4 theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm).

Theo báo, nhóm lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc là 1.899 lao động. Trong đó, người bán hàng rong 143 lao động, người thu gom rác, phế liệu 40 lao động, người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa: 78 lao động, lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô 56 lao động, người bán vé số dạo 740 lao động, người tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe: 842 lao động. Tổng kinh phí hỗ trợ là 1.899.000.000 đồng (mỗi đối tượng được hỗ trợ 1.000.000 đồng). Tuy nhiên, hiện nay huyện mới thực hiện hỗ trợ đợt 1 cho 656 người là đối tượng bán vé số dạo, với tổng số tiền 590.400.000 đồng. Các nhóm còn lại chưa được chi trả do hồ sơ chưa kịp thẩm định và bổ sung kinh phí. 

Thị trấn Tân Biên đang thực hiện hỗ trợ cho người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được của Phòng Kinh tế-Hạ tầng trong việc lập danh sách, chi hỗ trợ cho các đối tượng, qua đó cũng đã chỉ ra hạn chế là chưa kịp thời tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện việc rà soát các đối tượng nên việc thẩm định kinh phí hỗ trợ cho người dân còn chậm cần khắc phụ sớm.

Ông Nguyễn Minh Sơn – Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện xác nhận hạn chế trên là do nguyên nhân khách quan, do không thuộc chuyên môn của Phòng Kinh tế – Hạ tầng nên việc tham mưu còn chậm và hứa sẽ phối hợp tốt hơn với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để việc thực hiện rà soát đúng đối tượng và không bỏ sót các đối tượng theo quy định, kịp thời cấp kinh phí hỗ trợ đến người dân gặp khó khăn.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội. Toàn huyện rà soát có 5.805 đối tượng được hỗ trợ với tổng kinh phí là 6.072.150.000 đồng.

Qua đó, mặc dù Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tượng có chậm do một số đối tượng bị trùng (một người thuộc vào nhiều nhóm đối tượng), nhưng đến nay UBND các xã, thị trấn cũng đã hoàn thành việc chi hỗ trợ, đạt 100%, đảm bảo đúng đối tượng.

Ngọc Lợi- MTTQVN Tân Biên