MTTQ xã Thái Bình: Tuyên truyền phòng, chống dịch corona trong đồng bào giáo dân Công giáo

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới gây ra, xác định địa bàn xã thái bình là địa bàn tập trung đồng bào tôn giáo, việc tuyên truyền trong đồng bào tôn giáo dân tộc có ý nghĩa quan trọng từ đó MTTQVN xã chủ động phối hợp thường xuyên với các giáo xứ trên địa bàn xã để tổ chức tuyên truyền, trong đó có giáo xứ phong cốc, ngày 13.2.2020, MTTQVN xã Thái Bình, huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi cho 267 giáo dân tại giáo xứ Phong Cốc; đề nghị với Linh mục Chánh xứ khuyến cáo giáo dân trong giáo xứ giữ gìn vệ sinh, phòng ngừa tốt dịch bệnh. Thời gian tới, MTTQ xã sẽ tiếp tục duy trì phối hợp với các giáo xứ và các tôn giáo khác để tổ chức tuyên truyền.  

Giáo dân dự nghe tuyên truyền về dịch bệnh Corona

 Nguyễn Quốc Thái – MTTQVN xã Thái Bình