MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã

Chiều 25.2.2021, Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã đã thông báo về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 58 đại biểu, để bầu chọn 33 đại biểu, giảm 3 đại biểu so với nhiệm kỳ trước.

Quang cảnh hội nghị

Về cơ cấu, số lượng ứng cử viên đảm bảo các thành phần gồm khối Đảng, Thường trực các ban của HĐND, khối MTTQ và đoàn thể, khối chính quyền, khối xã- phường, khối nội chính, các tổ chức xã hội- xã hội nghề nghiệp và doanh nghiệp tư nhân, tôn giáo, dân tộc. Cơ cấu thành phần gồm: Tổ chức chính trị (khối đảng thị xã, xã, phường): Có 19 đại biểu. Khối MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội: 11 đại biểu. Khối lực lượng vũ trang: 02 đại biểu. Khối cơ quan Nhà nước: 15 đại biểu. Khối khoa học – công nghệ: 05 đại biểu. Thành phần kinh tế: 04 đại biểu. Khối Tôn giáo-Dân tộc: 02 đại biểu. Trong đó, cơ cấu  bảo đảm thành phần, số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, ngoài đảng, trẻ, tái cử theo luật định.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thọ Chủ tịch UB.MTTQVN thị xã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã về quy định 03 bước giới thiệu người ứng cử gồm: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ông Nguyễn Hữu Thọ cũng đã giải đáp một số thắc mắc của các đơn vị.

                                                                   Thuận Lê