MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành: Họp mặt 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 17.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức họp mặt 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng kết công tác Mặt trận, tổng kết thực hiện cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” năm 2020 và sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2015-2020.

Trong năm 2020, MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp 45 ý kiến/55 vấn đề vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; phát động thực hiện 14 công trình, nhiệm vụ, phần việc, trị giá 3.654.161.000 đồng chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua, điển hình tiên tiến.

Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được MTTQ phối hợp thực hiện tốt mang lại hiệu quả thiết thực, vận động nhân dân đóng góp gần 190 triệu đồng để mua đất, đá tu sửa, nâng cấp 2,9 km đường giao thông nông thôn; nâng cấp 27 tuyến đường dài 46.965 mét bằng bêtông xi măng, trị giá 72,805 tỷ đồng, tham gia 650 ngày công lao động; vận động hiến 43.818 m2 đất để mở rộng 19 tuyến đường giao thông, trị giá trên 4 tỷ đồng; nạo vét, khai thông 2.700 mét kênh thủy lợi nội đồng, trị giá 827 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt 499 bóng đèn trên 21 tuyến đường nông thôn, trị giá 258 triệu đồng, …

Công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc được MTTQ quan tâm thực hiện, huyện, xã triển khai nhiều mô hình mới và các mô hình nhân nhie62utrong đồng bào dân tộc như: “Vận động, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế” trên địa bàn xã Hòa Thạnh. Kết quả hỗ trợ xây tặng 10 căn/ 550 triệu đồng cho 10 hộ dân tộc là hộ khó khăn về nhà; hỗ trợ 03 bò sinh sản cho 03 hộ dân tộc; vận động lắp 20 bóng đèn điện cho 20 hộ dân tộc tại ấp Hiệp Phước, xã Hòa Thạnh; mô hình “Quan tâm chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số Khmer trong thực hiện thủ tục hành chính” tại xã Hòa Hội; mô hình “Tổ tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khơmer” tại xã Biên Giới. Tiếp tục thực hiện mô hình nhân rộng hỗ trợ vốn cho người nghèo thông qua “Dự án giảm nghèo”, giai đoạn 2020 – 2021, đã hỗ trợ vay vốn 87 hộ nghèo, với số tiền 614.500.000 đồng (2019: 61 hộ/479.000.000 đồng, 2020: 26 hộ/135.500.000 đồng), qua đó đã giúp cho 05 hộ nghèo xuống cận nghèo và 17 hộ đã thoát nghèo.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 – 2020

Công tác phối hợp vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 3,9 tỷ đồng, đạt 396% chỉ tiêu, thực hiện tháng cao điểm “Vì người nghèo” đã vận động được trên 1,7 tỷ đồng; xây nhà 61 căn nhà, trị giá 3,9 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp vận động 14.907 phần quà, trị giá gần 5,8 tỷ đồng tặng hộ nghèo, hộ khó khăn nhân dịp lễ, tết, trong đó vận động Kiều bào và thân nhân Kiều bào ủng hộ 1.035 phần quà, trị giá 382 triệu đồng. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh covid-19, vận động mạnh thường quân ủng hộ tiền mặt gần 500 triệu đồng và nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam huyện thừa ủy nhiệm  trao kỷ niệm chương cho 2 cá nhân có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; biểu dương, khen thưởng 10 tập thề và 11 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận; khen thưởng 8 tập thể và 8 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020; khen thưởng 7 tập thể thực hiện tốt công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Thanh Xuân – MTTQVN huyện Châu Thành